Woolen Respirators for Thermal Management

Mohammad Irfan Iqbal, Shi Shuo, Yuanzhang Jiang, Bin Fei, Qingyou Xia, Xin Wang, Wenbo Hu, Jinlian Hu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

3 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Woolen Respirators for Thermal Management'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science