What influences new graduate nurses' core competencies transformation to clinical in China? A cross-sectional study

Jianfei Xie, Lu Wang, Sha Wang, Yinglong Duan, Kewei Wang, Zhuqing Zhong, Jin Yan, Siqing Ding, Lijun Li (Corresponding Author), Andy S.K. Cheng

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'What influences new graduate nurses' core competencies transformation to clinical in China? A cross-sectional study'. Together they form a unique fingerprint.

Nursing and Health Professions