Ultrathin RuRh@(RuRh)O2core@shell nanosheets as stable oxygen evolution electrocatalysts

Kai Wang, Bolong Huang, Weiyu Zhang, Fan Lv, Yi Xing, Wenshu Zhang, Jinhui Zhou, Wenxiu Yang, Fangxu Lin, Peng Zhou, Mingqiang Li, Peng Gao, Shaojun Guo

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Ultrathin RuRh@(RuRh)O2core@shell nanosheets as stable oxygen evolution electrocatalysts'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Material Science