Thermoelectric air conditioning undergarment for personal thermal management and HVAC energy saving

Lun Lou, Dahua Shou, Huiju Park, Dongliang Zhao, Yuen Shing Wu, Xiaonan Hui, Ronggui Yang, Edwin Chihchuan Kan, Jintu Fan

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

45 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Thermoelectric air conditioning undergarment for personal thermal management and HVAC energy saving'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering