The effects of persulfate treatment on the electrochemical properties of Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2cathode material

Jun Zheng, Shengnan Deng, Zhicong Shi, Hongjie Xu, Hui Xu, Yuanfu Deng, Zachary Zhang, Guohua Chen

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

115 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The effects of persulfate treatment on the electrochemical properties of Li[Li0.2Mn0.54Ni0.13Co0.13]O2cathode material'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Material Science