The Association Between Internet Addiction and Anxiety in Nursing Students: A Network Analysis

Hong Cai, Hai Tao Xi, Fengrong An, Zhiwen Wang, Lin Han, Shuo Liu, Qianqian Zhu, Wei Bai, Yan Jie Zhao, Li Chen, Zong Mei Ge, Mengmeng Ji, Hongyan Zhang, Bing Xiang Yang, Pan Chen, Teris Cheung, Todd Jackson, Yi Lang Tang, Yu Tao Xiang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

13 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The Association Between Internet Addiction and Anxiety in Nursing Students: A Network Analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Nursing and Health Professions

Psychology

Neuroscience