Temperature effect on all-inkjet-printed nanocomposite piezoresistive sensors for ultrasonics-based health monitoring

Pengyu Zhou, Wuxiong Cao, Yaozhong Liao, Kai Wang, Xiongbin Yang, Jianwei Yang, Yiyin Su, Lei Xu, Li min Zhou, Zhong Zhang, Zhongqing Su

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

10 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Temperature effect on all-inkjet-printed nanocomposite piezoresistive sensors for ultrasonics-based health monitoring'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Material Science