Stable and low-photovoltage-loss perovskite solar cells by multifunctional passivation

Guang Yang, Zhiwei Ren, Kuan Liu, Minchao Qin, Wanyuan Deng, Hengkai Zhang, Haibing Wang, Jiwei Liang, Feihong Ye, Qiong Liang, Hang Yin, Yuxuan Chen, Yuanlin Zhuang, Siqi Li, Bowei Gao, Jianbo Wang, Tingting Shi, Xin Wang, Xinhui Lu, Hongbin WuJianhui Hou, Dangyuan Lei, Shu Kong So, Yang Yang, Guojia Fang, Gang Li

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

105 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Stable and low-photovoltage-loss perovskite solar cells by multifunctional passivation'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Engineering

Physics

Chemistry

Material Science