Spatial Lifecourse Epidemiology Reporting Standards (ISLE-ReSt) statement

Peng Jia, Chao Yu, Justin V. Remais, Alfred Stein, Yu Liu, Ross C. Brownson, Jeroen Lakerveld, Tong Wu, Lijian Yang, Melody Smith, Sherif Amer, Jamie Pearce, Yan Kestens, Mei Po Kwan, Shengjie Lai, Fei Xu, Xi Chen, Andrew Rundle, Qian Xiao, Hong XueMiyang Luo, Li Zhao, Guo Cheng, Shujuan Yang, Xiaolu Zhou, Yan Li, Jenna Panter, Simon Kingham, Andy Jones, Blair T. Johnson, Xun Shi, Lin Zhang, Limin Wang, Jianguo Wu, Suzanne Mavoa, Tuuli Toivonen, Kevin M. Mwenda, Youfa Wang, W. M.Monique Verschuren, Roel Vermeulen, Peter James

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

60 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Spatial Lifecourse Epidemiology Reporting Standards (ISLE-ReSt) statement'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Medicine and Dentistry