SOTER: Guarding Black-box Inference for General Neural Networks at the Edge

Tianxiang Shen, Ji Qi, Jianyu Jiang, Xian Wang, Xiyuan Wen, Xusheng Chen, Shixiong Zhao, Sen Wang, Li Chen, Xiapu Luo, Fengwei Zhang, Heming Cui

Research output: Chapter in book / Conference proceedingConference article published in proceeding or bookAcademic researchpeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'SOTER: Guarding Black-box Inference for General Neural Networks at the Edge'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Computer Science