SLIPS-TENG: Robust triboelectric nanogenerator with optical and charge transparency using a slippery interface

Wanghuai Xu, Xiaofeng Zhou, Chonglei Hao, Huanxi Zheng, Yuan Liu, Xiantong Yan, Zhengbao Yang, Michael Leung, Xiao Cheng Zeng, Ronald X. Xu, Zuankai Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

117 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'SLIPS-TENG: Robust triboelectric nanogenerator with optical and charge transparency using a slippery interface'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Material Science

Chemical Engineering