Short term effects of small incision lenticule extraction surgery on corneal endothelium

Dan Yang Wang, Man Li Liu, Yi Le Chen, Xiao Ying Zhang, Yang Tao Xu, Jian Chao Wang, Chi Ho To, Jian Guo Wang, Quan Liu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

2 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Short term effects of small incision lenticule extraction surgery on corneal endothelium'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Medicine and Dentistry