Second-order elastic topological insulator with valley-selective corner states

Shuowei An, Tuo Liu, Haiyan Fan, He Gao, Zhongming Gu, Shanjun Liang, Sibo Huang, Yi Zheng, Yafeng Chen, Li Cheng, Jie Zhu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

30 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Second-order elastic topological insulator with valley-selective corner states'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Keyphrases

Computer Science