Reopening international borders without quarantine: Contact tracing integrated policy against covid-19

Zidong Yu, Xiaolin Zhu, Xintao Liu, Tao Wei, Hsiang Yu Yuan, Yang Xu, Rui Zhu, Huan He, Hui Wang, Man Sing Wong, Peng Jia, Song Guo, Wenzhong Shi, Wu Chen

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

11 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Reopening international borders without quarantine: Contact tracing integrated policy against covid-19'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Social Sciences