Precise Control of Perovskite Crystallization Kinetics via Sequential A-Site Doping

Minchao Qin, Haibo Xue, Hengkai Zhang, Hanlin Hu, Kuan Liu, Yuhao Li, Zhaotong Qin, Junjie Ma, Hepeng Zhu, Keyou Yan, Guojia Fang, Gang Li, U. Ser Jeng, Geert Brocks, Shuxia Tao, Xinhui Lu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

127 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Precise Control of Perovskite Crystallization Kinetics via Sequential A-Site Doping'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science

Chemical Engineering