Potential benefits of GPS/GLONASS/GALILEO integration in an urban canyon - Hong Kong

Shengyue Ji, Wu Chen, Xiaoli Ding, Yongqi Chen, Chunmei Zhao, Congwei Hu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

48 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Potential benefits of GPS/GLONASS/GALILEO integration in an urban canyon - Hong Kong'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences