Piezoelectric energy harvesting using shear mode 0.71Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.29PbTiO3single crystal cantilever

Bo Ren, Siu Wing Or, Yaoyao Zhang, Qinhui Zhang, Xiaobing Li, Jie Jiao, Wei Wang, Da'An Liu, Xiangyong Zhao, Haosu Luo

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

86 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Piezoelectric energy harvesting using shear mode 0.71Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.29PbTiO3single crystal cantilever'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Material Science