Photodissociation of particulate nitrate as a source of daytime tropospheric Cl2

Xiang Peng, Tao Wang, Weihao Wang, A. R. Ravishankara, Christian George, Men Xia, Min Cai, Qinyi Li, Christian Mark Salvador, Chiho Lau, Xiaopu Lyu, Chun Nan Poon, Abdelwahid Mellouki, Yujing Mu, Mattias Hallquist, Alfonso Saiz-Lopez, Hai Guo, Hartmut Herrmann, Chuan Yu, Jianing DaiYanan Wang, Xinke Wang, Alfred Yu, Kenneth Leung, Shuncheng Lee, Jianmin Chen

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

12 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Photodissociation of particulate nitrate as a source of daytime tropospheric Cl2'. Together they form a unique fingerprint.

Earth and Planetary Sciences

Chemistry