Phase Identification and Strong Second Harmonic Generation in Pure ϵ-InSe and Its Alloys

Qiaoyan Hao, Huan Yi, Huimin Su, Bin Wei, Zhuo Wang, Zhezhu Lao, Yang Chai, Zhongchang Wang, Chuanhong Jin, Junfeng Dai, Wenjing Zhang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

61 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Phase Identification and Strong Second Harmonic Generation in Pure ϵ-InSe and Its Alloys'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry