Phase characterisation of metalenses

Maoxiong Zhao, Mu Ku Chen, Ze Peng Zhuang, Yiwen Zhang, Ang Chen, Qinmiao Chen, Wenzhe Liu, Jiajun Wang, Ze Ming Chen, Bo Wang, Xiaohan Liu, Haiwei Yin, Shumin Xiao, Lei Shi, Jian Wen Dong, Jian Zi, Din Ping Tsai

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

21 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Phase characterisation of metalenses'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Physics

Chemistry

Material Science