Perspectives on cognitive informatics and cognitive computing

Yingxu Wang, George Baciu, Yiyu Yao, Witold Kinsner, Chun Chung Chan, Bo Zhang, Stuart Hameroff, Ning Zhong, Chu-ren Huang, Ben Goertzel, Duoqian Miao, Kenji Sugawara, Guoyin Wang, Jia You, Du Zhang, Haibin Zhu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

46 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Perspectives on cognitive informatics and cognitive computing'. Together they form a unique fingerprint.

Social Sciences

Computer Science

Psychology

Neuroscience

Economics, Econometrics and Finance