Permeable graphited hemp fabrics-based, wearing-comfortable pressure sensors for monitoring human activities

Zekun Liu, Kaili Chen, Anura Fernando, Yuan Gao, Gang Li, Lu Jin, Heng Zhai, Yangpeiqi Yi, Lulu Xu, Yan Zheng, Huixuan Li, Yangyang Fan, Yi Li, Zijian Zheng

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

40 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Permeable graphited hemp fabrics-based, wearing-comfortable pressure sensors for monitoring human activities'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Material Science