Packaging effects on fiber bragg grating sensor performance

Jian Zhong Hao, Shiro Takahashi, Zhao Hui Cai, Jun Hong Ng, Xiu Feng Yang, Zhi Hao Chen, Chao Lu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Packaging effects on fiber bragg grating sensor performance'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering