Organic Photo-Electrochemical Transistor-Based Biosensor: A Proof-of-Concept Study toward Highly Sensitive DNA Detection

Jiajun Song, Peng Lin, Yi Fan Ruan, Wei Wei Zhao, Weiwei Wei, Jin Hu, Shanming Ke, Xierong Zeng, Jing Juan Xu, Hong Yuan Chen, Wei Ren, Feng Yan

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

28 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Organic Photo-Electrochemical Transistor-Based Biosensor: A Proof-of-Concept Study toward Highly Sensitive DNA Detection'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Physics

Chemistry

Material Science