Novel carbon based Fe-Co oxides derived from Prussian blue analogues activating peroxymonosulfate: Refractory drugs degradation without metal leaching

Chao Liu, S. Liu, Liyuan Liu, Xing Tian, Longyan Liu, Y. Xia, Xiaoliang Liang, Yiping Wang, Zilong Song, Yuting Zhang, R. Li, Ye Liu, Fei Qi, Wei Chu, Daniel C.W. Tsang, Bingbing Xu, Hui Wang, Amir lkhlaq

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

127 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Novel carbon based Fe-Co oxides derived from Prussian blue analogues activating peroxymonosulfate: Refractory drugs degradation without metal leaching'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Material Science

Chemical Engineering