Neural correlates of prospection impairments in schizophrenia: Evidence from voxel-based morphometry analysis

Zhuo Ya Yang, Shuang Kun Wang, Ying Li, Yi Wang, Yong Ming Wang, Han Yu Zhou, Xin Lu Cai, Eric FC Cheung, Ho Keung David Shum, Ongur Dost, Raymond CK Chan

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Neural correlates of prospection impairments in schizophrenia: Evidence from voxel-based morphometry analysis'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Neuroscience

Psychology