Multi-walled carbon nanotube as a saturable absorber for a passively mode-locked Nd:YVO4laser

Xue Chun Lin, Ling Zhang, Yuen Hong Tsang, Yong Gang Wang, Hai Juan Yu, Shi Lian Yan, Wei Sun, Ying Ying Yang, Zehua Han, Wei Hou

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

22 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Multi-walled carbon nanotube as a saturable absorber for a passively mode-locked Nd:YVO4laser'. Together they form a unique fingerprint.

Physics