Modulating the Electrical Transport in the Two-Dimensional Electron Gas at LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures by Interfacial Flexoelectricity

Fan Zhang, Peng Lv, Yiteng Zhang, Shujin Huang, Chi Man Wong, Hei Man Yau, Xinxin Chen, Zheng Wen, Xiaoning Jiang, Changgan Zeng, Jiawang Hong, Ji Yan Dai

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

76 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Modulating the Electrical Transport in the Two-Dimensional Electron Gas at LaAlO3/SrTiO3 Heterostructures by Interfacial Flexoelectricity'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Material Science

Physics