Microbiota-microglia connections in age-related cognition decline

Rui Zhou, Shufang Qian, William C.S. Cho, Jinyun Zhou, Chentao Jin, Yan Zhong, Jing Wang, Xiaohui Zhang, Zhoujiao Xu, Mei Tian, Lawrence W.C. Chan, Hong Zhang

Research output: Journal article publicationReview articleAcademic researchpeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Microbiota-microglia connections in age-related cognition decline'. Together they form a unique fingerprint.

Neuroscience