Managing grains and interfaces via ligand anchoring enables 22.3%-efficiency inverted perovskite solar cells

Xiaopeng Zheng, Yi Hou, Chunxiong Bao, Jun Yin, Fanglong Yuan, Ziru Huang, Kepeng Song, Jiakai Liu, Joel Troughton, Nicola Gasparini, Chun Zhou, Yuanbao Lin, Ding Jiang Xue, Bin Chen, Andrew K. Johnston, Nini Wei, Mohamed Nejib Hedhili, Mingyang Wei, Abdullah Y. Alsalloum, Partha MaityBekir Turedi, Chen Yang, Derya Baran, Thomas D. Anthopoulos, Yu Han, Zheng Hong Lu, Omar F. Mohammed, Feng Gao, Edward H. Sargent, Osman M. Bakr

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

906 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Managing grains and interfaces via ligand anchoring enables 22.3%-efficiency inverted perovskite solar cells'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Material Science