Magnesium implantation or supplementation ameliorates bone disorder in CFTR-mutant mice through an ATF4-dependent Wnt/β-catenin signaling

Jiankun Xu, Peijie Hu, Xiaotian Zhang, Junjiang Chen, Jiali Wang, Jieting Zhang, Ziyi Chen, Mei Kuen Yu, Yiu Wa Chung, Yan Wang, Xiaohu Zhang, Yifeng Zhang, Nianye Zheng, Hao Yao, Jiang Yue, Hsiao Chang Chan, Ling Qin, Ye Chun Ruan

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Magnesium implantation or supplementation ameliorates bone disorder in CFTR-mutant mice through an ATF4-dependent Wnt/β-catenin signaling'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology