Low Temperature Fabrication for High Performance Flexible CsPbI2Br Perovskite Solar Cells

Hong Jiang, Jiangshan Feng, Huan Zhao, Guijun Li, Guannan Yin, Yu Han, Feng Yan, Zhike Liu, Shengzhong (Frank) Liu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

87 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Low Temperature Fabrication for High Performance Flexible CsPbI2Br Perovskite Solar Cells'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Material Science