Long-Lived Hot Carriers in Two-Dimensional Perovskites: The Role of Alternating Cations in Interlayer Space

Qi Wei, Hui Ren, Jinjie Liu, Qi Liu, Chenhao Wang, Ting Wai Lau, Luwei Zhou, Tieyuan Bian, Yifan Zhou, Pengzhi Wang, Qiong Lei, Omar F. Mohammed, Mingjie Li, Jun Yin

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

4 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Long-Lived Hot Carriers in Two-Dimensional Perovskites: The Role of Alternating Cations in Interlayer Space'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science