Isolation and identification of metabolites of bakuchiol in rats

Pei Le Wang, Feng Xiang Zhang, Zuo Cheng Qiu, Zhi Hong Yao, Man Sau Wong, Xin Sheng Yao, Yi Dai

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Isolation and identification of metabolites of bakuchiol in rats'. Together they form a unique fingerprint.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science