Is Excess PbI2 Beneficial for Perovskite Solar Cell Performance?

Fangzhou Liu, Qi Dong, Man Kwong Wong, Aleksandra B. Djurišić, Annie Ng, Zhiwei Ren, Qian Shen, Charles Surya, Wai Kin Chan, Jian Wang, Alan Man Ching Ng, Changzhong Liao, Hangkong Li, Kaimin Shih, Chengrong Wei, Huimin Su, Junfeng Dai

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

306 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Is Excess PbI2 Beneficial for Perovskite Solar Cell Performance?'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science