Involvement of CFTR in oviductal HCO-3secretion and its effect on soluble adenylate cyclase-dependent early embryo development

Min Hui Chen, Hui Chen, Zhen Zhou, Yechun Ruan, Hau Yan Wong, Yong Chao Lu, Jing Hui Guo, Yiu Wa Chung, Ping Bo Huang, He Feng Huang, Wen Liang Zhou, Hsiao Chang Chan

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

31 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Involvement of CFTR in oviductal HCO-3secretion and its effect on soluble adenylate cyclase-dependent early embryo development'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology