Integrated Terahertz Graphene Modulator with 100% Modulation Depth

Guozhen Liang, Xiaonan Hu, Xuechao Yu, Youde Shen, Lianhe H. Li, Alexander Giles Davies, Edmund H. Linfield, Hou Kun Liang, Ying Zhang, Siu Fung Yu, Qi Jie Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

161 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Integrated Terahertz Graphene Modulator with 100% Modulation Depth'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Physics