Influence of Plasmonic Effect on the Upconversion Emission Characteristics of NaYF4 Hexagonal Microrods

Ting Wang, Chun Kit Siu, Huan Yu, Yunfeng Wang, Siqi Li, Wei Lu, Jianhua Hao, Hong Liu, Jing Hua Teng, Dang Yuan Lei, Xuhui Xu, Siu Fung Yu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Influence of Plasmonic Effect on the Upconversion Emission Characteristics of NaYF4 Hexagonal Microrods'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Chemistry

Material Science