In situ synthesis of interlinked three-dimensional graphene foam/polyaniline nanorod supercapacitor

Tingkai Zhao, Xianglin Ji, Peng Bi, Wenbo Jin, Chuanyin Xiong, Alei Dang, Hao Li, Tiehu Li, Songmin Shang, Zhongfu Zhou

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

59 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'In situ synthesis of interlinked three-dimensional graphene foam/polyaniline nanorod supercapacitor'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science

Chemical Engineering