Implant-derived magnesium induces local neuronal production of CGRP to improve bone-fracture healing in rats

Yifeng Zhang, Jiankun Xu, Yechun Ruan, Mei Kuen Yu, Micheal O'Laughlin, Helen Wise, Di Chen, Li Tian, Dufang Shi, Jiali Wang, Sihui Chen, Jian Q. Feng, Dick Ho Kiu Chow, Xinhui Xie, Lizhen Zheng, Le Huang, Shuo Huang, Kwoksui Leung, Na Lu, Lan ZhaoHuafang Li, Dewei Zhao, Xia Guo, Kaiming Chan, Frank Witte, Hsiao Chang Chan, Yufeng Zheng, Ling Qin

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

528 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Implant-derived magnesium induces local neuronal production of CGRP to improve bone-fracture healing in rats'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience