Impacts of alkaline on the defects property and crystallization kinetics in perovskite solar cells

Yihua Chen, Nengxu Li, Ligang Wang, Liang Li, Ziqi Xu, Haoyang Jiao, Pengfei Liu, Cheng Zhu, Huachao Zai, Mingzi Sun, Wei Zou, Shuai Zhang, Guichuan Xing, Xinfeng Liu, Jianpu Wang, Dongdong Li, Bolong Huang, Qi Chen, Huanping Zhou

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

169 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Impacts of alkaline on the defects property and crystallization kinetics in perovskite solar cells'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering

Material Science