Imidazole Type Antifungal Drugs Are Effective Colistin Adjuvants That Resensitize Colistin-Resistant Enterobacteriaceae

Chen Xu, Kaichao Chen, Kin Fai Chan, Edward Wai Chi Chan, Xuyun Guo, Hoi Yee Chow, Guangming Zhao, Ping Zeng, Miaomiao Wang, Ye Zhu, Xuechen Li, Kwok Yin Wong, Sheng Chen

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

14 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Imidazole Type Antifungal Drugs Are Effective Colistin Adjuvants That Resensitize Colistin-Resistant Enterobacteriaceae'. Together they form a unique fingerprint.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science