Hourglass-Shaped Microfibers

Rui Shi, Ye Tian, Pingan Zhu, Xin Tang, Xiaowei Tian, Chunmei Zhou, Liqiu Wang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

17 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Hourglass-Shaped Microfibers'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Material Science

Engineering