Highly (1 0 0)-orientated SnSe thin films deposited by pulsed-laser deposition

Xiangnan Gong, Menglei Feng, Hong Wu, Hongpeng Zhou, Chunhung Suen, Hanjun Zou, Lijie Guo, Kai Zhou, Shijian Chen, Jiyan Dai, Guoyu Wang, Xiaoyuan Zhou

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

9 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Highly (1 0 0)-orientated SnSe thin films deposited by pulsed-laser deposition'. Together they form a unique fingerprint.

Material Science