High-Yield Exfoliation of Ultrathin 2D Ni3Cr2P2S9 and Ni3Cr2P2Se9 Nanosheets

Zhuangchai Lai, Apoorva Chaturvedi, Zhenyu Shi, Jiangqi Zhao, Thu Ha Tran, Bo Chen, Ying Huang, Xiehong Cao, Qiyuan He, Zhiyuan Zeng, Chaoliang Tan, Hua Zhang

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

7 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High-Yield Exfoliation of Ultrathin 2D Ni3Cr2P2S9 and Ni3Cr2P2Se9 Nanosheets'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Material Science

Chemical Engineering