High sensitivity optical fiber sensors for simultaneous measurement of methanol and ethanol

Dejun Liu, Rahul Kumar, Fangfang Wei, Wei Han, Arun Kumar Mallik, Jinhui Yuan, Shengpeng Wan, Xingdao He, Zhe Kang, Feng Li, Chongxiu Yu, Gerald Farrell, Yuliya Semenova, Qiang Wu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

41 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High sensitivity optical fiber sensors for simultaneous measurement of methanol and ethanol'. Together they form a unique fingerprint.

Keyphrases

Engineering

Material Science

Chemical Engineering