High-average-power, high-repetition-rate tunable terahertz difference frequency generation with gase crystal pumped by 2 μm dual-wavelength intracavity KTP optical parametric oscillator

Dexian Yan, Yuye Wang, Degang Xu, Pengxiang Liu, Chao Yan, Jia Shi, Hongxiang Liu, Yixin He, Longhuang Tang, Jianchen Feng, Jianqin Guo, Wei Shi, Kai Zhong, Yuen Hong Tsang, Jianquan Yao

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

52 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'High-average-power, high-repetition-rate tunable terahertz difference frequency generation with gase crystal pumped by 2 μm dual-wavelength intracavity KTP optical parametric oscillator'. Together they form a unique fingerprint.

Physics