Hierarchic random nanosphere model for broadband solar energy absorbers

Shun Cao, Taisheng Wang, Jingli Zhao, Furui Tan, Xuming Zhang, Weixing Yu

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

5 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Hierarchic random nanosphere model for broadband solar energy absorbers'. Together they form a unique fingerprint.

Physics