hai xia liang an zuo xiang gang ao men zai xian jiao yu de si wei yu yan hua :covid-19 de ni xi fan si (海峡两岸暨香港、澳门在线教育的思维与演化:COVID-19的逆袭反思)

Ming Chu Lin, Kang Lin Peng, Huawen Shen

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

Original languageChinese (Simplified)
Pages (from-to)6-9
Journal旅游学刊 (Tourism tribune)
Volume5
Publication statusPublished - 2020

Cite this