Graphdiyne Interface Engineering: Highly Active and Selective Ammonia Synthesis

Yan Fang, Yurui Xue, Yongjun Li, Huidi Yu, Lan Hui, Yuxin Liu, Chengyu Xing, Chao Zhang, Danyan Zhang, Zhongqiang Wang, Xi Chen, Yang Gao, Bolong Huang, Yuliang Li

Research output: Journal article publicationJournal articleAcademic researchpeer-review

107 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Graphdiyne Interface Engineering: Highly Active and Selective Ammonia Synthesis'. Together they form a unique fingerprint.

Chemistry

Material Science